STYRELSEN 2020

Ordförande:                            Vice ordförande:
Tarja Häll                                  Axel Norrbacka
Lassnabbavägen 7                  Emmovägen
68840 Lappfors                        68840 Lappfors
tel: 0400-966755                

                                                                                              

Sekreterare:                              Kassör:
William Stara                             Carina knutar
Ålandsvägen                              Smedasvägen 25
68840 Lappfors                         68840 Lappfors
tel: 050-3588971                       tel: 050-0601716

Övriga styrelsemedlemmar: Ted Nyman, Anton Norrbacka, Anna Sandell

Suppleanter: Wilma Knutar, Amanda Kauppinen

Styrelsen är vi som håller igång LUF. Men på våra evenemang så behövs det alltid mer folk som hjälper till, önskar ni vara en av dem så är ni varmt välkomna! Att ordna evenemang är både roligt och lärorikt.